การจัดส่งและเปลี่ยนคืนสินค้า – สำเนา2

สินค้าทุกชิ้นมีค่าจัดส่งเหมาจ่าย 60 บาทต่อบิล (ภายในประเทศไทย) หลังจากลูกค้าได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อพร้อมเลขที่คำสั่งซื้อทางอีเมลแล้ว ทางแบรนด์จะเก็บสินค้าไว้ให้ 2 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับอีเมลสั่งซื้อจากแบรนด์ กรณีลูกค้าไม่ทำการแจ้งโอนเงินใน 2 วัน จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และทางแบรนด์ขออนุญาตยกเลิกการสั่งซื้อเพื่อไม่ให้ลูกค้าท่านอื่นเสียสิทธิ์ค่ะ ความผิดพลาดใดๆที่เกิดจากการโอนเงินที่ผิดพลาด โอนเข้าผิดบัญชี หรือการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆเพื่อเป็นการชำระค่าสินค้า แต่ทางแบรนด์ไม่ได้รับเงินจำนวนนั้น ทางแบรนด์ถือว่าไม่ได้มีการชำระค่าสินค้าและถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนทำการโอนค่ะ การแจ้งโอนเท็จ การทำให้เข้าใจว่าได้มีการโอนเงินค่าสินค้ามาแล้ว หรือการกระทำใดๆเพื่อให้เข้าใจว่าได้มีการจ่ายค่าสินค้านั้นแล้ว ทางเราจะถือเป็นความผิดทางอาญาและจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าจากเหล่ามิจฉาชีพ สินค้าพร้อมส่ง : จัดส่งสินค้า 1-2 วันถัดไปหลังได้รับการยืนยันยอดโอนค่ะ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) การให้ข้อมูลที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้า ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ผิดไว้ แล้วมีผู้อื่นเซ็นต์รับโดยที่สินค้าไม่ถึงมือลูกค้า ทางแบรนด์จะไม่ชดเชยค่าสินค้าหรือส่งสินค้าให้ใหม่ ยกเว้นกรณีที่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากทางแบรนด์ ในกรณีที่ให้ที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้อง แต่มีการแอบอ้างเซ็นต์รับสินค้าไปแทน ทางเราจะช่วยติดตามพัสดุนั้นให้อย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือส่งสินค้าให้ใหม่ได้ หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางเราโดยได้รับใบยืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว ทางเราถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการการสั่งซื้อและการเปลี่ยนคืนสินค้าทั้งหมดเหล่านี้