การจัดส่งและเปลี่ยนคืนสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 1. สินค้าทุกชิ้นใช้บริการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย
 2. สินค้าทุกชิ้นมีค่าจัดส่งเหมาจ่าย 60 บาทต่อบิล (ภายในประเทศไทย)
 3. หลังจากลูกค้าได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อพร้อมเลขที่คำสั่งซื้อทางอีเมลแล้ว ทางแบรนด์จะเก็บสินค้าไว้ให้ 2 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับอีเมลสั่งซื้อจากแบรนด์ กรณีลูกค้าไม่ทำการแจ้งโอนเงินใน 2 วัน จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และทางแบรนด์ขออนุญาตยกเลิกการสั่งซื้อเพื่อไม่ให้ลูกค้าท่านอื่นเสียสิทธิ์ค่ะ
 4. ความผิดพลาดใดๆที่เกิดจากการโอนเงินที่ผิดพลาด โอนเข้าผิดบัญชี หรือการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆเพื่อเป็นการชำระค่าสินค้า แต่ทางแบรนด์ไม่ได้รับเงินจำนวนนั้น ทางแบรนด์ถือว่าไม่ได้มีการชำระค่าสินค้าและถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนทำการโอนค่ะ
 5. การแจ้งโอนเท็จ การทำให้เข้าใจว่าได้มีการโอนเงินค่าสินค้ามาแล้ว หรือการกระทำใดๆเพื่อให้เข้าใจว่าได้มีการจ่ายค่าสินค้านั้นแล้ว ทางเราจะถือเป็นความผิดทางอาญาและจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าจากเหล่ามิจฉาชีพ
 6. สินค้าพร้อมส่ง : จัดส่งสินค้า 1-2 วันถัดไปหลังได้รับการยืนยันยอดโอนค่ะ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 7. การให้ข้อมูลที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้า ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ผิดไว้ แล้วมีผู้อื่นเซ็นต์รับโดยที่สินค้าไม่ถึงมือลูกค้า ทางแบรนด์จะไม่ชดเชยค่าสินค้าหรือส่งสินค้าให้ใหม่ ยกเว้นกรณีที่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากทางแบรนด์
 8. ในกรณีที่ให้ที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้อง แต่มีการแอบอ้างเซ็นต์รับสินค้าไปแทน ทางเราจะช่วยติดตามพัสดุนั้นให้อย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือส่งสินค้าให้ใหม่ได้
 9. หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางเราโดยได้รับใบยืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว ทางเราถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการการสั่งซื้อและการเปลี่ยนคืนสินค้าทั้งหมดเหล่านี้


เงื่อนไขการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 1. ทางแบรนด์ไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี แต่สามารถเปลี่ยนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ได้ภายใน 10 วันหลังลูกค้าได้รับสินค้าค่ะ กรณีสินค้ามีตำหนิสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ได้ แต่จะไม่รับคืนสินค้าค่ะ
 2. ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนสินค้า จะต้องติดต่อแจ้งความประสงค์ที่จะเปลี่ยนผ่านทาง LINE ID : @cherylbrand เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้าค่ะ กรณีสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ต้องแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อทุกครั้งค่ะ
 3. คุณลูกค้าต้องแจ้งความต้องการเปลี่ยนสินค้าและส่งสินค้าคืนภายใน 10 วันหลังจากได้รับสินค้าจากไปรษณีย์ พร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าที่จะส่งคืน
 4. สินค้าสามารถเปลี่ยนไซส์ และเปลี่ยนรุ่นได้ค่ะ กรณีมีส่วนต่างจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE ID: @cherylbrand ค่ะ
 5. ค่าจัดส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนทางลูกค้าเป็นผู้ชำระและดำเนินการส่งกลับมา พร้อมแจ้งเลขพัสดุทาง LINE ID: @cherylbrand ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยค่าส่งในส่วนนี้ให้เว้นแต่เป็นความบกพร่องของสินค้าจากการผลิต สินค้ามีตำหนิ หรือความผิดพลาดจากการจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดขนาด ผิดสี จากทางแบรนด์ค่ะ
 6. ค่าจัดส่งสินค้าเปลี่ยนใหม่ไปให้ลูกค้าทางแบรนด์จะรับผิดชอบออกให้จัดส่งเป็นไปรษณีย์ไทย 1 ครั้งค่ะ
 7. กรณีจัดส่งสินค้าคืนล่าช้าเกิน 10 วันทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณีค่ะ
 8. สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ 1 ครั้งค่ะ กรุณาตรวจสอบไซส์ และรุ่นให้ชัดเจนก่อนแจ้งความจำนงเปลี่ยนสินค้าค่ะ
 9. ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้
 10. ทางแบรนด์มีสิทธิ์ปฏิเสธในการรับเปลี่ยนสินค้าดังต่อไปนี้ สินค้าที่ได้รับไปแล้วเกิน 10 วัน สินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว มีรอยเปื้อน รอยเครื่องสำอาง มีกลิ่นน้ำหอม สินค้าที่ผ่านการซัก และสินค้าที่ถูกระบุไว้ล่วงหน้าว่าสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 11. รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่บกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ขนาด สี เป็นต้น