แจ้งการโอนเงิน

จำนวนเงินที่โอน ไม่ต้องใส่ชุดทศนิยมค่ะ