นโยบายความเป็นส่วนตัว | Privacy Policy

Access to third-party accounts
Facebook account access
Permissions: Business Management API, Email, Photos and Website
Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our Cheryl Brand

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านวิธีการต่อไปนี้

 1. เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือเลือกชมสินค้าที่เว็บไซต์ http://cherylbrand.com/
 2. เมื่อคุณซื้อสินค้าที่ร้านค้าของเรา
 3. เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเราผ่านสื่อสังคม (Social Media) หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของเรา
 4. เมื่อคุณตกลงและยินยอมที่จะเป็นสมาชิกทางอิเล็กโทรนิกส์

ความยินยอมในการใช้งานข้อมูลของคุณ

          เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ (ยกเว้นถ้ากฎหมายอนุญาตและให้อำนาจเราในการดำเนินการดังกล่าว) เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราแล้ว หมายความว่าคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามจุดประสงค์ในข้อ 3 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม (ไม่จำกัดเฉพาะ)

 • ชื่อและนามสกุล
 • ที่อยู่
 • วันเกิด
 • ที่อยู่อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • และข้อมูลอื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการแก่คุณ อาทิเช่น ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งสินค้า เป็นต้น

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลของคุณ

 1. เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแคมเปญทางการตลาดจากแบรนด์ถึงคุณผ่านทางอีเมล และ/หรือ sms และ/หรือไปรษณีย์
 2. เพื่อให้คุณได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์และใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวก
 3. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของคุณ
 4. เพื่อแจ้งข่าวสารความคืบหน้า การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 5. เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงนโยบายหรือบริการอื่นๆ
 6. เพื่อติดต่อให้คำปรึกษา ตอบกลับคำถามหรือความคิดเห็นจากคุณ
 7. เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบำรุงรักษาและจัดการเว็บไซต์ได้ตรงตามความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น
 8. เพื่อจัดการด้านการดำเนินการทางธุรการและธุรกิจ
 • เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบอาชญากรรม รวมทั้งวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงทางการค้า
 • เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวข้างต้น